Lokalizacja


 

UMÓW KONSULTACJĘ

Chętnie pomożemy

Masz obawy i wątpliwości, nie wiesz od czego zacząć, chciałbyś się o coś zapytać lub po prostu nie wiesz, jakiej pomocy szukać?

 

Adres gabinetu

Ul. Miodowa 26/3.5

Informacje

Gabinet znajduje się na II piętrze budynku biurowego -prosimy poczekać na korytarzu

Email

kontakt@terapianakazimierzu.com 

Telefon

(+48) 603 24 88 33

 

Gabinet


W atmosferze zaufania i poufności psychoterapeuta stwarza przestrzeń do opowiedzenia o swoich trudnościach, problemach. Jest to czas na "wygadanie się".    Terapeuta może zadawać pytania, by jak najlepiej zrozumieć czyjąś sytuację oraz dąży do zrozumienia, czego dana osoba potrzebuje, co ją sprowadza do gabinetu. Spotkanie trwa 45 minut.  Na pierwszej konsultacji udzielę informacji na temat najbardziej wskazanej formy pomocy psychologicznej dla danego przypadku. Ewentualnie pomogę w znalezieniu odpowiedniego specjalisty. Kończy je decyzja o ewentualnym rozpoczęciu procesu dalszych konsultacji i diagnozy.

Pierwsza konsultacja

Czas na wzajemne poznanie siebie. Zazwyczaj około 3-6 spotkań mających na celu bliższe rozpoznanie problemu, diagnozę psychoterapeutyczną oraz wybranie najodpowiedniejszej formy wsparcia. W podejściu psychodynamicznym diagnoza formułowana jest wspólnie z pacjentem w ciągu całego procesu terapii. Konsultacje kończą się zawarciem kontraktu terapeutycznego, określającego warunki przyszłej współpracy. Wspólne ustalenia dotyczą celu podejmowanej terapii, częstotliwości spotkań, formy płatności oraz zasad współpracy mówiących o punktualności, szczerości wypowiedzi i dyskrecji. Długość terapii związana jest z rodzajem i czasem trwania problemu.

Konsultacje wstępne i diagnoza

Cotygodniowe, systematyczne, regularne spotkania odbywające się 1 lub 2 razy w tygodniu, długoterminowo. Każda z sesji psychoterapii trwa 50 minut. W czasie sesji pacjent dzieli się z terapeutą tym, co przeżywa, myśli, czuje. Opowiada o sobie w sposób jak najbardziej swobodny i bez przygotowanego schematu. Terapeuta słucha, analizuje, zadaje pytania, komentuje, to co słyszy. Psychoterapia polega na budowaniu relacji terapeutycznej między psychoterapeutą i pacjentem oraz wspólnej pracy nad trwałą zmianą nieadaptacyjnych sposobów funkcjonowania pacjenta. 

Koniec psychoterapii następuje przy wspólnej zgodzie pacjenta i terapeuty, w momencie realizacji celów psychoterapii oraz osiągnięcia trwałej, stabilnej poprawy w zachowaniu, myśleniu i samopoczuciu pacjenta.

Psychoterapia indywidualna

 

Co oferujemy?


 

Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem leczenia, który zachodzi w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny. Stanowią one centrum i sedno terapii psychodynamicznej. Wywodzi się ona z psychoanalizy oraz teorii relacji z obiektem. Według tego podejścia życiem człowieka kierują nieuświadomione popędy, pragnienia, lęki, impulsy, na którymi nie do końca panujemy. Dlatego też, mechanizmy naszego działania, za którymi stoją nierozwiązane konflikty intrapsychiczne, są dla nas samych często nieznane - tzn. nie do końca świadome. To w nieświadomości tkwią przyczyny objawów, z jakimi pacjent zgłasza się do terapeuty.

Terapia psychodynamiczna pomaga zrozumieć pacjentowi przeżywane przez niego emocje, myśli, cierpienie oraz jego codzienne zachowanie. Celem psychoterapii jest skorygowanie sposobu przeżywania, myślenia i reagowania, uaktywnienie zahamowanego rozwoju osobowościowego dzięki zrozumieniu mechanizmów psychicznych odpowiedzialnych za pojawienie się objawów choroby i kłopotów pacjenta. W praktyce sprowadza się to do: 

  • wyeliminowania lub zmniejszenia negatywnych objawów (np. lęków, fobii, przygnębienia, stanów depresyjnych, chorób psychosomatycznych, natręctw)
  • ulgi w cierpieniu
  • zmiany niekorzystnych wzorców zachowań i przeżywania
  • doświadczania nowych sposobów rozwiązywania problemów
  • nowego spojrzenia na własne doświadczenia i relacje
  • uzyskania większej samoświadomości i rozwój osobowości 
  • zmiany funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi

 

W czasie sesji zachęcamy pacjenta do swobodnego dzielenia się myślami, fantazjami i skojarzeniami przychodzącymi mu do głowy.

 

Psychoterapia psychodynamiczna pozwala przyjąć i zrozumieć siebie        "tu i teraz", poprzez objęcie zrozumieniem oraz współczuciem tego, co stało się naszym osobistym doświadczeniem. 

UMÓW WIZYTĘ

ZAWSZE PATRZYŁAM NA ZEWNĄTRZ SIEBIE - SZUKAJĄC SIŁY I PEWNOŚCI, LECZ ONE POCHODZĄ Z WEWNĄTRZ.

CAŁY CZAS WE MNIE SĄ.

ANNA FREUD

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA NA KAZIMIERZU

MARTA NIWCZYK

PSYCHOTERAPEUTA

BEATA BLIŻANOWSKA - PIERSIAK

PSYCHOTERAPEUTA

AGNIESZKA GRABOWSKA

PSYCHOTERAPEUTA

MAGDALENA PALONEK

PSYCHOTERAPEUTA