PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

NA KAZIMIERZU

Anna Kostrzewa

Psychoterapeuta, psycholog

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

STRONA WYKONANA W KREATORZE STRON INTERNETOWYCH  WebWave

UMÓW WIZYTĘ

Nazywam się Anna Kostrzewa i jestem psychologiem.

Ukończyłam 5-letnie, jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalność kliniczna osób dorosłych).

Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii przy Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2022-2026).

Realizuję również Studia Podyplomowe - „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (2022-2024).

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego we Wrocławiu prowadząc konsultacje psychologiczne dla osób w kryzysach psychicznych, a także w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Starym Mieście, prowadząc konsultacje psychologiczne, terapię krótkoterminową oraz warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych. Odbywałam staż w Zakładzie Psychologii, Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. 

Pracuję z osobami dorosłymi. Zajmuję się prowadzeniem psychoterapii oraz poradnictwa psychologicznego i seksuologicznego. Pracuję w podejściu integratywnym, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia psychodynamicznego. 

Pomagam w problemach w relacjach interpersonalnych, psychosomatycznych, doświadczanych trudnościach dotyczących samooceny i poczucia własnej wartości, kryzysach emocjonalnych, radzeniu sobie ze stresem, kłopotach natury seksualnej i zaburzeniach w tej sferze, doświadczaniu lęku, depresji, zaburzeniach osobowości.

W swojej pracy zależy mi na wspólnym rozumieniu problemu pacjenta, wyznaczeniu celów pracy psychoterapeutycznej, a następnie pomocy w zmianie, by osoby zwracające się do mnie mogły doświadczać swojego życia w pełni, lepiej radząc sobie z trudnościami.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.