UMÓW WIZYTĘ

PSYCHOTERAPIA PSYCHODYNAMICZNA

NA KAZIMIERZU

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w specjalności: psychologia kliniczna i neuropsychologia. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd). Ukończyła szkolenie przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach dotyczących pomocy psychologicznej i psychoterapii. Regularnie uczestniczy w superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, szkole podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz działając na rzecz pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pracuje również w jednym z krakowskich centrów psychologii i psychoterapii. Odbyła staż w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W Gabinecie Psychoterapii Psychodynamicznej na Kazimierzu prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych cierpiących m. in. na zaburzenia osobowości, zaburzenia nerwicowe czy zaburzenia nastroju. Pomaga osobom zmagającym się z odczuwaniem lęku, trudnymi i niechcianymi myślami, depresją, objawami o charakterze psychosomatycznym, wahaniami nastroju, trudnościami relacyjnymi, zawodowymi czy rodzinnymi. Wspiera również osoby doświadczające kryzysu emocjonalnego.

Magdalena Palonek

Psychoterapeuta, psycholog